Specializuji se zejména na:

  • právo obchodní (zakládání obchodních společností, akvizice společností v souvislosti s převody obchodních podílů a akcií, fúze, právní due diligence, změny základního kapitálu a právních forem, aj.)
  • spory z obchodního styku (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o přepravě, smlouvy o postoupení pohledávek, zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení)
  • vymáhání pohledávek, exekuce, insolvence
  • právní vztahy k nemovitostem (sepis kupních smluv včetně advokátní úschovy peněz, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem, příprava nájemních smlu, rezervačních smluv, smluv o věcných břemenech aj.)
  • právní poradenství pro společenství vlastníků bytových jednotek (změny stanov a řádů, pohledávková agenda, přípravy schromáždění vlastníků aj.)
  • rodinné právo (rozvody manželství, vypořádání majetkových vztahů bývalých manželů, úprava práv k dětem)
  • pracovní právo (sepis pracovních smluv, ukončení pracovního poměru, vypracovávaní vnitřních směrnic a pracovních řádů upravujících práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců aj.)

Poskytuji zastupování klientů před soudy, v arbitrážích či v řízeních před úřady, sepisy smluv, listin a podání soudu či vypracování právních analýz. Pro své klienty vedeme pohledávkovou agendu, při níž využíváme automatický systém monitoringu insolvence. S klienty komunikuji též v jazyce anglickém.

Mgr. Jana Smilová, absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vyjma vzdělání právního též ekonomické. Koncipovala v advokátní kanceláři v Českých Budějovicích. Zapsána v seznamu advokátní komory pod evidenčním č. 11835.

copyright © 2010, Smilová | powered by CMSimple+